Okolí našeho pivovaru

Naučná stezka Prachatické hradby

Prachatické hradby, která svým uceleným prstencem chránily město ve středověku a pamatují jeho rozkvět, slávu i stagnaci. Kolem těchto hradeb vede naučná stezka s pěti zastaveními. Tato stezka je dlouhá 1,5 km. Začíná u Dolní - Písecké brány a na její prohlídku stačí 45 minut, kde se dozvíte vše o hradebním systému, o historii místa a archeologických výzkumech.
Informační brožura je k dostání v infocentru

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Vyhlídková stezka kolem Prachatic

Okružní trasa kolem města Prachatice vedoucí po okraji prachatické kotliny. Její celková délka je 15 km a má 12 zastavení, která jsou doplněna informačními panely. V terénu je stezka označena zelenobílými psaničkovými značkami. Trasu je možné přizpůsobit svým možnostem, zkrátit si ji a sejít vhodnou cestou do města.
Trasa: Na Křemelném valu → CEV Dřípatka → Údolí Živného potoka → Samotové dvorce → Kandlův mlýn → Pod Libínem → Lázně sv.Markéty → Na Zlaté stezce → Pod Cvrčkovem → Pod Dubovým vrchem → Šibeniční vrch → U háječku → Na Křemelném valu

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Turistická trasa - Na Libínskou rozhlednu po hřebenech

Výchozí bod : Malé náměstí Prachatice
Trasa : červená
Délka : 6 km
Náročnost : střední

Trasa:
Malé náměstí Prachatice → Lázně sv.Markéty rozc. → Lázně sv.Markéty → Nad Lázněmi → Na hřebenu → Libín (1096 m.n.m )

Zajímavosti na trase:
Prachatice
Lázně sv.Markéty
Rozhledna Libín ( 1096 m.n.m. ) – 27 m
Lanový park na Libíně
Libínské Sedlo

Zpět do Prachatic:
Po modré na Libínské Sedlo a dále po zelené nebo po žluté NS až do Prachatic ( 7,5 km ). Po modré do Chrobol ( 8 km ) a odtud vlakem zpět do Prachatic.

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Turistická trasa - Na Libínskou rozhlednu po zelené

Výchozí bod: Malé náměstí Prachatice Trasa: zelená + modrá Délka: 7,5 km Náročnost: lehká ( vhodná i pro menší děti )

Trasa:
Malé náměstí Prachatice → Pod Černou horou → Pod Volovicemi → Černá Hora → Pod Perlovicemi → po modré na Libínské Sedlo → dále po modré na Libín (1096 m.n.m.)

Zajímavosti na trase:
Libínské Sedlo – kaple sv.Anny
Rozhledna Libín ( 1096 m.n.m ) – 27 m
Lanový park na Libíně
Lázně sv.Markéty

Zpět do Prachatic:
Po modré na Libínské Sedlo → dále po žluté NS Zlatá stezka až do Prachatic ( 7,5 km )
Po modré do Chrobol ( 8 km ) a odtud vlakem zpět do Prachatic.
Po červené přes Lázně sv. Markéty až do Prachatic ( 6 km ).

Možnosti občerstvení:
Hotel Libínské Sedlo
Hospůdka U Brabců - Libínské Sedlo
Občerstvení na Libíně - v případě, že je otevřen Lanový park

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Turistická trasa - Na Libínskou rozhlednu po NS Zlatá stezka

Výchozí bod: Malé náměstí Prachatice
Trasa: žlutá NS Zlatá stezka + modrá
Délka: 7,5 km
Náročnost: lehká ( vhodná i pro menší děti )

Trasa:
Malé náměstí Prachatice → Nad Kaplí → Feferské rybníčky → Pod Perlovicemi → pokračujeme po modré Libínské Sedlo → Libín ( 1096 m.n.m. )

Zajímavosti na trase:
Zbytky Zlaté stezky s informačními panely
Obůrka u Feferských rybníčků
Libínské Sedlo – kaple sv.Anny
Rozhledna Libín ( 1096 m.n.m )
Lanový park na Libíně

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Turistická trasa - Na hrad Hus

Výchozí bod: Malé náměstí Prachatice
Trasa : žlutá ( NS Zlatá stezka ) + modrá
Délka: 13,5 km
Náročnost: lehká

Trasa:
Malé náměstí Prachatice → Na Zlaté stezce → Nad Kaplí → Feferské rybníčky → Pod Perlovicemi → Nad Čertovým mlýnem→ Čertův mlýn → Albrechtovice → dále po modré → U Horeliců → Křišťanovický rybník → Hrad Hus

Zajímavosti na trase:
Prachatice
Hornická naučná stezka Albrechtovice – 5 informačních panelů seznamujících návštěvníky s historií dobývání rudy v této oblasti.
Křišťanovický rybník - nejvýše položený rybník v České republice.
Hrad Hus – zřícenina hradu ze 14.stol.

Zpět do Prachatic: Pokračovat dále po modré do Cudrovic ( 1 km ) → napojíme se opět na žlutou NS a po ní zpět do Prachatic ( 12 km ).
Pokračovat po modré až do Volar ( 6 km ). Z Volar můžeme využít pro cestu zpět do Prachatic vlak nebo autobus.
Pokračovat po modré do Cudrovic ( 1 km ), kde se můžeme napojit na žlutou NS Zlatá stezka a pokračovat po ní až do Volar ( 7 km ).

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Turistická trasa - Hornická NS Albrechtovice

Výchozí bod: „Pod Perlovicemi“ ( Libínské Sedlo )
Trasa: žlutá NS + modrá
Délka: 5,5 km
Náročnost: lehká ( vhodná i pro malé děti, nevhodná pro kočárky )

Trasa:
Pod Perlovicemi → Nad Čertovým mlýnem → Čertův mlýn → Albrechtovice → Libínské Sedlo → Pod Perlovicemi

Výchozí bod: „Pod Perlovicemi“, kde je možné nechat zaparkované auto. Odtud budeme klesat 2 km po žluté turistické značce přes louky až k Farskému potoku, který musíme přejít a pokračujeme cca 100 m až k hornické naučné stezce. Cestou mineme 2 vojenské bunkry.
NS – 500 metrů dlouhá "Hornická naučná stezka Albrechtovice" podrobně na pěti zastaveních ( Historie, Šachta, Štola, Rudní žíly, Úpravna) seznamuje návštěvníky se zdejším dolováním. Jedná se o jedinečnou a zatím jedinou známou a zpřístupněnou lokalitu historické těžby zlata na okrese Prachatice.
Po prohlídce NS stoupáme po žluté turistické značce 0,5 km do Albrechtovic, kde za domem č.p. 42 odbočíme doleva a napojíme se na modrou turistickou značku.
Zhruba 0,5 km klesáme po asfaltové cestě opět k Farskému potoku.
Po 1,5 km proti proudu potoka dojdeme až na Libínské Sedlo. Zde se můžeme občerstvit v Hospůdce U Brabců nebo v restauraci Hotelu Libínské Sedlo.
Poté už následuje 0,5 km klesání po modré turistické značce po chodníku zpět k výchozímu bodu „Pod Perlovicemi“.
Trasa vhodná i pro malé děti. Nenáročný profil trasy vedoucí lesem a loukami.
V případě výletu se staršími dětmi je možné začíti zakončit trasu v Prachaticích ( rozcestník – Pod Černou Horou ).
Trasa není vhodná pro cestování s kočárky.

Zajímavosti na trase:
Vojenské bunkry
Zbytky Zlaté stezky
Hornická NS Albrechtovice – 5 informačních panelů přibližující těžbu rudy v této oblasti
Kostel sv.Anny – Libínské Sedlo

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Turistická trasa - Z Prachatic do Husince

Výchozí bod: Malé náměstí Prachatice
Trasa: červená
Délka: 7 km
Náročnost: lehká

Trasa:
Malé náměstí Prachatice → Žižkova skalka → Hřbitov ( Háječek ) → Na Pahorku → Výrovčice → Husinec

Zajímavosti na trase:
Prachatice
PP Žižkova skalka
Výklenkové kapličky a boží muka - Svatopetrská stezka
Kostel sv. Petra a Pavla na hřbitově
Husinec – rodný dům Mistra Jana Husa
Husinecká přehrada

Zpět do Prachatic:
Po žluté z Husince → Husinecká přehrada → Podedvorský mlýn → Zábrdský mlýn → dále po zelené do Třemšína → po modré Cvrčkov → Prachatice
Autobusem z Husince

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

NS Soumarské rašeliniště

  • 1520 m dlouhá NS s informačními panely seznamující návštěvníky s historií těžby rašeliny na Šumavě.
  • délka poválkového chodníku – 601 m
  • vyhlídková věž – 9,22 m
  • zpět na začátek trasy se dostanete 1 km po zelené tuistické značce proti proudu Vltavy vedoucí přes tábořiště Soumarský most
  • parkování – parkoviště Soumarský most
  • možná doprava vlakem : žel. zastávka Soumarský most
  • trasa vhodná i pro kočárky
  • vzdálenost z Prachatic - 23 km

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Zážitková stezka - Areál lesních her - Stožec

Jde o okružní trasu v blízkosti obce Stožec ( celá délka 4,5 km). Samotná zážitková stezka začíná cca 1 km od informačního střediska, je 1,6 km dlouhá a vrací se zpět do obce Stožec. Vede lesem po nezpevněných pěšinách, částečně po zpevněné cestě. Celá řada interaktivních didaktických prvků se věnuje třem hlavním tématům: život v lese, obnova lesa a význam tlejícího dřeva. Ideální i pro malé děti. Nevhodné pro kočárky.

IS a SEV Stožec 68
384 44 Stožec
Tel.: + 420 388 335 014, isstozec@npsumava.cz
www.npsumava.cz

Vzdálenost z Prachatic - 33 km.
Možnost dopravy vlakem do železniční zastávky Stožec.

Soví voliéry - návštěvnické centrum Bubo Bubo (Borová Lada)

Na Borové Ladě necelých 250 m od parkoviště na stejné straně silnice (směr Horní Vltavice) vede za mostem kolmo na komunikaci poválková stezka (cca 150 m) až k areálu. Na okraji areálu je umístěn vstupní objekt s expozicí pro detailní informaci o prezentovaných druzích s drobným zázemím obsluhy. Návštěvní trasa mezi jednotlivými voliérami je řešena pomocí dřevěné stezky s rozšířenými pozorovacími místy. Do voliér je samostatný přístup z hlavní stezky. Vlastní voliéry jsou zavěšeny na lanové konstrukci s dřevěnou jehlanovitou podporou a maximální výškou cca 15 m.

Otevírací doba:
V. – IX. : Út: 12:00 – 21:00 , St – Ne: 9:00 – 17:00

Vzdálenost z Prachatic - 36 km

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Boubínská rozhledna

1) Z Kubovi Huti a zpět - 10 km

Trasa vedoucí z Kubovi Huti po modré turistické značce stále do kopce po štěrkové cestě.
Úsek „Pod Basumskou loukou“ a „Basumské louky“ ( cca 1 km ) vede horším terénem přes kořeny stromů a poté úzkou cestičkou přes louku.
Od rozcestníku „Basumské louky“ vede široká štěrková cesta pro lesní techniku až k rozcestníku „Boubínská cesta sever“ ( spojnice modré, červené, zelené a žluté turistické trasy ). Poté se pokračuje po dřevěném poválkovém chodníku až k rozhledně.

Při této variantě se vracíme stejnou trasou, která vede celá z kopce. Trasa vhodná i pro menší děti, které jsou ale zvyklé na delší chůzi. Poměrně dlouhé ( místy i ostřejší ) stoupání. Možné i s kočárky, vhodnými do terénu nebo golfovými holemi, které je možné složené poponést přes poválkové chodníčky.

Trasa:
Kubova Huť žel.stanice → Pod Basumskou loukou → Basumské louky → Pod Srní hlavou → Boubínská cesta sever → Pod Boubínem → Boubín a zpět

2) Boubínský prales

Trasa vedoucí z Kubovi Huti po modré turistické trase – viz. varianta č.1
Od rozhledny pokračujeme klesáním po modré a červené turistické značce až k rozcestníku „Na Křížkách“
Odtud se napojíme na zelenou turistickou značku a pokračujeme kolem studánky „U Boubínského zámečku“ až k rozcestníku „Boubínský prales – severozápad“, kde se napojíme na NS Boubínský prales a pokračujeme až k rozcestníku „Boubínské jezírko“.
Poté klesáme po zelené k rozcestníku „Amortovka“ a dále kolem Infocentra Idina Pila až do železniční stanice Zátoň ( odtud je možné využít pro zpáteční cestu na Kubovu Huť vlaku ).

Trasu lze absolvovat i opačným směrem, kdy auto necháme na záchytném parkovišti nedaleko Kaplice u Zátoně.

Trasa:
Kubova Huť žel.stanice → Pod Basumskou loukou → Basumské louky → Pod Srní hlavou → Boubínská cesta sever → Pod Boubínem → Boubín → Na Křížkách → Boubínský prales severozápad → Boubínský prales – jih → Boubínské jezírko → Amortovka → Zátoň žel.zast.
Tuto trasu lze zkrátit, tak že nebudete absolvovat NS Boubínský prales a u rozcestníku „Na Křížkách“ se rovnou napojíte na modrou turistickou trasu, po které se dostanete kolem Boubínského jezírka až k „Amortovce“ . Odtud už pokračujete stejně až do Kaplice u Zátoně.

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Medvědí stezka

1) Vlakem tam i zpět
Vlakem z Prachatic ( přes Volary ) do žel. stanice Ovesná odtud pěšky po žluté turistické značce až do žel.stanice Černý Kříž ( odtud vlakem přes Volary zpět do Prachatic ).
Cestou můžeme obdivovat skalní útvary jako je Soutěska lapků, Kamenná kráska, Obří kostka a další.
Na Jeleních Vrších – Expo kanál, Dolní portál Schwarzenberského kanálu, občerstvení.
Ve druhé polovině trasy mineme Medvědí kámen - památník postavený na počest posledního zastřeleného medvěda na Šumavě. Železniční stanice Černý Kříž – odtud vlakem zpět do Prachatic nebo pěšky ještě 4 km do obce Stožec a odtud vlakem zpět do Prachatic.

Trasa ( 15 km ) :
Ovesná → Jelení jezírko → Jelení Vrchy → Medvědí cesta rozc. → Medvědí kámen → Černý Kříž

Trasa vzhledem ke své délce ( 15 km ) vhodnější pro děti školního věku. Nevhodná pro kočárky. Celá trasa je vedena
lesním terénem.

2) Autem + vlakem + pěšky
Autem do obce Nová Pec ( cca 36 km ) – odtud 2 km pěšky po asfaltové cestě ( in-line a cyklostezka ) do žel.zastávky Ovesná – dále stejně jako první varianta.
Ze žel.stanice Černý Kříž vlakem do žel.stanice Nová Pec.

Plešné jezero

Výchozím bodem je parkoviště v obci Nová Pec – Láz, odkud vyrazíme po zelené turistické značce. Po 0,5 km dojdeme k rozcestí „Raškov“. Odbočíme vpravo a napojíme se na Schwarzenberský plavební kanál a proti proudu po 1,5 km dojdeme k rozcestí „Rossbach“. Zde se odkloníme vlevo od kanálu a po 1 km dorazíme k rozcestí „Říjiště“. Po 3,5 km cestě Jezerní cestou dorazíme přímo k Plešnému jezeru (jezero ledovcového původu ležící v nadmořské výšce 1090 m ).
Odtud se můžeme vydat zážitkovou stezkou Duch pralesa až k pomníku Adalberta Stiftera ( 14,5 m vysoký ve výšce 1320 m.n.m ). Tato trasa je velmi fyzicky náročná s převýšením okolo 230 m ). U pomníku je zbudovaná vyhlídka na jezero a okolí.
Pokud zbudou síly můžeme vystoupat ještě 0,5 km až na vrchol Plechý, který leží ve výšce 1378 m.n.m. a je nejvyšším vrcholem Šumavy na české straně.
Vracíme se buď stejnou cestou ( v případě, že dojdeme pouze k jezeru ) nebo můžeme od vrcholu Plechého pokračovat po žluté turistické značce
1,5 km po hranici a poté ještě 1 km „Pod kamenné moře“, kde navážeme na zelenou turistickou značku , po které dojdeme zpět na parkoviště do obce Nová Pec – Láz.

Trasa ( 13 km ):
Nová Pec – Láz → Raškov( 0,5 km ) → Rossbach ( 2 km )→ Říjiště ( 3 km ) → Jezerní stezka ( 4 km ) → Pod kamenným mořem ( 5,5 km ) → Plešné jezero ( 6,5 km ) a zpět ( 13 km )

Trasa na Plechý a zpět:
Plešné jezero ( 6,5km )→ Stifterův pomník ( 7,5 km ) → Plechý ( 8 km ) → Pod kamenným mořem → 11 km ) → Nová Pec – Láz ( 16,5 km )

Tato trasa je vhodná s menšími změnami i pro cyklisty.
V případě výstupu na vrchol Plechý, který leží v nadmořské výšce 1378 m.n.m., je trasa vhodná i pro starší děti nebo děti zvyklé na větší fyzickou zátěž.

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Stožecká kaple

Výchozím místem je obec Stožec, kde je možné zaparkovat auto. Trasa začíná u Informačního střediska NP Šumava a vede cca 2 km po proudu řeky k rozcestníku „U lávky přes Studenou Vltavu“, kde se napojíme na modrou turistickou značku.
Stoupáme cca 1 km lesem k rozcestníku „Pod Stožečkem“.
Odbočíme vlevo a jdeme po široké lesní cestě cca 1,5 km k rozcestníku „Pod Stožeckou kaplí“. Odtud vystoupáme 0,5 km prudším terénem až ke Stožecké kapli.
Stožecká kaple – nově zrenovovaná kaple nacházející se pod vrcholem Stožec je významnou památkou lidové architektury.
Nad Stožeckou kaplí se nachází Stožecká skála na jejímž vrcholu se tyčí zrenovovaný kříž.
Po návratu k rozcestníku „ Pod Stožeckou kaplí“ se vydáme po modré směrem na obec České Žleby. Po 1,5 km u rozcestníku „Stožecká luka“ se napojíme na žlutou turistickou stezku a po cca 2 km dorazíme zpět do obce Stožec.

Trasa:
Stožec → U lávky → Pod Stožečkem → Pod Stožeckou kaplí → Stožecká kaple ( Stožecká skála ) → Pod Stožeckou kaplí → Stožecká luka → Stožec

Velmi příjemná ( cca 10 kilometrová ) trasa vhodná i pro menší děti, které jsou však zvyklé na delší vzdálenosti.
Trasa není bezbariérová tzn. není vhodná pro kočárky.
Trasu je možné absolvovat i v opačném směru.

Email: infocentrum@prachatice.eu
Telefon: +420 388 607 574

Matýskova stezka

1,3 km dlouhá stezka stezka pro celou rodinu vedoucí z obce Zbytiny k zaniklé obci Mošna. Příjemná nenáročná procházka s pohádkovým příběhem a se stručným přehledem historie tohoto kraje, obce Zbytiny a zaniklé osady Mošna.
Cesta je lehce schůdná a opatřena tabulemi s příběhem o
Matýskovi, historickými texty, fotografiemi a pohádkovými postavami. Děti čeká hra s razítky s motivy vyprávěného příběhu.

Doprava:
- autem do obce Zbytiny
- vlakem do zastávky Zbytiny

www.matyskovastezka.cz